MS Illustrerad Teknik

Bra bilder ger snabbare kommunikation, ökar förståelsen och ger effektivare inlärning.


Därför har MS Illustrerad Teknik specialiserat sig på att förklara komplicerade saker med illustrationer. Exempelvis bildserier, bilder med röntgeneffekter, uppskurna eller isärsprängda delar.


Tydliga bilder innebär dessutom ofta att mindre text behövs. Detta ger lägre kostnader om materialet skall översättas.
Ingenting är för komplicerat för att förklaras med bilder och symboler.
Allt från säljprocessen till hur man djupförvarar kärnavfall kan beskrivas
med hjälp av illustrationer.Beskriv din idé.

FÅ ETT KOSTNADSFÖRSLAG

 
 
 
 

Vi förklarar hur komplicerade saker fungerar


MS Illustrerad Teknik är ett konsultföretag inom teknikinformation. Vi producerar text, och framför allt bilder som förklarar hur produkter, processer, anläggningar eller system fungerar. Hur de ska användas och underhållas.

EXPERT PÅ TEKNIKINFORMATION


MS Illustrerad Teknik producerar teknisk information i form av bruksanvisningar, monteringsanvisningar, manualer, snabbguider, datablad och broschyrer.

Vi producerar tekniska illustrationer till annonser, presentationer, mässplanscher, informationstavlor, broschyrer, tidningar och läroböcker.

Produktillustrationer


Om produkten ännu inte är konstruerad eller tillverkad men behöver presenteras för investerare eller presumtiva kunder, kan det löna sig att illustrera den.

 

LÄS MER

Principillustrationer


Om man behöver förklara en funktion, som tex hur ett plagg är vattentätt men andas, kan tekniska illustrationer användas

 

LÄS MER

Miljöillustrationer


När man behöver visa hur en produkt kommer att se ut när den är installerad i sin tilltänkta miljö.

 

LÄS MER

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

Underrubriktext


Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.


Adam Kohn / Företagsnamn


Underrubriktext


Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.


Adam Kohn / Företagsnamn


VÅR FÖRENING

Företagsnamn

Företagsnamn

Företagsnamn

Företagsnamn