Manualer & monteringsavisningar

Varje produkt eller system måste ha en manual.
Vi skriver och ritar manualer till allt från små konsumentprodukter till serviceinstruktioner för stora lyftok i hamnkranar.
Många kunder har redan manualer men vill anpassa dem för sin marknad eller komplettera med lättlästa snabbguider.

Tekniska illustrationer

Allt från små ikoner och reservdelsbilder till översiktsillustrationer över stora anläggningar som reningsverk etc. Illustrationer till presentationer,
mässplanscher, tekniska artiklar, Datablad eller hemsidor.

Konsultresurs

Vi kan arbeta på plats hos kunden vid belastningstoppar eller då kunden saknar en egen teknikinformationsavdelning, eller behöver bygga upp en sådan. Vi kan bistå med behovsanalys och utvärdering av lämpligt xml-system.


Illustrerad Teknik producerar teknisk information

i form av bruksanvisningar, monteringsanvisningar, manualer, servicehandböcker, datablad och broschyrer. Vi erbjuder också tekniska illustrationer till annonser, presentationer (ppt), mässplanscher, informationstavlor, broschyrer, tidningar och böcker.

Dessutom kan vi:

  • Delta som teknikinformatörer i utvecklingsprojekt där nya produkter eller system tas fram.
  • Fungera som konsulterande teknikinformatörer för företag som är för små för att ha någon anställd eller behöver tillfällig förstärkning på sin teknikinformationsavdelning.
  • Producera nyhetsgrafik på beställning till fackpress och dagspress (speciellt tekniskt komplicerade saker).
  • Leverera säljande tekniska illustrationer till reklambyråer etc.

Låt det dunkelt skrivna bli det tydligt illustrerade!