START

Illustrerad Teknik är ett konsultföretag inom teknikinformation

 

Vi producerar text, och framför allt bilder som förklarar hur produkter, processer, anläggningar eller system fungerar. Hur de ska användas och underhållas.

Bra bilder ger snabbare kommunikation, ökad förståelse och bättre inlärning.
Därför har Illustrerad Teknik specialiserat sig på att förklara komplicerade saker med illustrationer. Exempelvis bildserier, bilder med röntgeneffekter, uppskurna eller isärsprängda delar. Tydliga bilder innebär dessutom ofta att mindre text behövs. Detta ger lägre kostnader om materialet skall översättas.

Ingenting är för komplicerat för att förklaras med bilder och symboler. Allt från säljprocesser till hur man djupförvarar kärnavfall kan beskrivas med hjälp av illustrationer.

För mer information, kontakta Mario Salutskij på
Tel: 08-410 530 90 Mobil: 0705-14 21 19