FÖRETAGET

Företaget

Illustrerad Teknik AB grundades 1993 av sex delägare och ingick då i Illtek information AB. 2005 löstes tidigare delägare ut och Mario Salutskij blev ensam ägare till bolaget.

Illustrerad Teknik AB ingår i flera nätverksgrupper, vilket innebär att vi vid behov snabbt kan öka kapaciteten och kunna erbjuda specialkompetenser av skilda slag (3D-modellering, animering, art directors, copywriters, översättare m.m.).

Vi törs lova professionella och kostnadseffektiva lösningar för er teknikinformation. Detta kan vi göra med över 20 års erfarenhet och med hjälp av modern utrustning och de senaste programmen (Corel Draw, Photoshop, Powerpoint, Pagemaker, Indesign och Acrobat). Allt material levereras digitalt via e-post, FTP eller cd.

Det är ofta bättre att utgå från bilden och komplettera den med eventuell text än att beskriva något med ord och illustrera det som är svårt att formulera i text.

Med certifiering av FTI. Föreningen teknisk information samt medlemskap i Illustratörcentrum kan vi garantera kvalitén på de av Illustrerad Teknik AB genomförda uppdragen.


Vi arbetar efter INTECOMs regler för god teknikinformation

  • Belasta inte läsarna med onödig information – de har ändå fullt upp med den som de verkligen behöver.
  • Det är användarens behov av information som ska fyllas – inte informatörens förråd som ska tömmas.
  • Informatören ska fritt kunna välja det mest effektiva uttryckssättet med hänsyn till avsedda mottagare och mål.
  • Mediet är inte budskapet.
  • Informatören är ansvarig för att de avsedda mottagarna förstår.
  • Ett informationsproblem kan oftast lösas på många sätt – sällan är bara en enda lösning rätt och alla andra fel.
  • Informatören får inte gå med på irrelevanta, subjektiva krav på ändringar i informationen.
  • Informatören bör ändra i informationen endast om dess effektivitet därmed förbättras.
  • Det är långt ifrån obegåvat att uttrycka sig enkelt.
  • Informatören måste vara medveten om juridiska och moraliska aspekter på sitt arbete.